1414 - 1420

Zapisy o procesach cywilnych, jakie toczyły się przed sądami papieskimi i soborowymi z Zakonem Krzyżackim, w których sławą okrył się Paweł Włodkowic.

1454 – 1496

Przywileje Nieszawskie - wydane przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka w czasie wojny trzynastoletniej.

1543

Konstytucja sejmu krakowskiego - regulująca obowiązki zawodowych zastępców procesowych​.

XVI wiek

Złoty wiek palestry polskiej - rozwój adwokatury, pojawiły się pierwsze istotne regulacje prawne​ odnoszące się do adwokatury, regulamin dla obrońców sądowych

1918

Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego​.

1932

Rozporządzenie Prezydenta RP z 7 października 1932 r. Prawo o ustroju adwokatury, ujednolicenie ustroju adwokatury polskiej.

Nasze serwisy:

banner porady prawne
banner mecenasi
banner szukam prawnika
banner Liderzy Prawa