Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl
fotografia Leona Bilińskiego

Leon Biliński (1846-1923)

przełom XIX/XX wieku

Leon Biliński (1846-1923).

Leon Biliński - prawnik, profesor zwyczajny i rektor Uniwersytetu Lwowskiego. 

Doktor na Uniwersytecie Lwowskim, od 1871  r. profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Ekonomii Społecznej, od 1877 r. profesor zwyczajny i rektor uczelni. Trzykrotnie sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa. Jego działalność naukowa skupiała się na finansach, polityce ekonomicznej i społecznej.
Leon Biliński wprowadził system waluty pozłacalnej Austro-Węgierskiej. W latach 1983-1915 poseł w sejmie wiedeńskim, prezes Koła Polskiego. Od 1895 r. minister skarbu Austrii, potem Austro-Węgier. W latach 1900-1909 był generalnym gubernatorem Banku Austro-Węgierskiego. Działał na rzecz repolonizacji Uniwersytetu Lwowskiego. W 1919 r. minister skarbu w rządzie polskim.
W 1923 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta.
Autor wielu wybitnych prac naukowych.