Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Jerzy Chmura (1925-2016)

przełom 
XX/XXI wieku

Jerzy Chmura (1925-2016). Żołnierz AK ps. Frater”, adwokat i radca prawny, sędzia w Trybunale Stanu. Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1962 r. związany zawodowo ze Szczecinem. Po Sierpniu '80 doradca powstających struktur "Solidarności". Obrońca w wielu procesach politycznych w czasach PRL. Był podsłuchiwany i śledzony przez SB oraz represjonowany za swoją działalność przeciw reżimowi. Od ok. 1990 r. prowadził indywidualną kancelarię adwokacką. Współpracował z Komitetem Helsińskim w Polsce. W latach 1989-1990 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego "Solidarności". W latach 1991-2005 aktywnie działał w Unii Demokratycznej i Unii Wolności, w latach 1991-1993 był senatorem z listy UD. W latach 1997-2001 był sędzią Trybunału Stanu.