Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Filip Flamm
1828-1895

XIX wiek

Filip Flamm (1828-1895) obrońca przy Senacie i adwokat przysięgły. Jego prace to "Interpretacja Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego", "Rzecz o wekslach i czekach na tle międzynarodowym". Opublikował projekt nowego prawa o rejestrze handlowym. Pisał rozprawy na temat prawa wynalazczego i praw spadkowych. Był jednym z założycieli "Przeglądu Sądowego" oraz naczelnym redaktorem "Gazety Sądowej Warszawskiej", później przekazał tę funkcję prof. Miklaszewskiemu.