Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Witold Knychalski (1954-2006)

przełom 
XX/XXI wieku

Witold Knychalski (1954-2006). Sędzia, adwokat, działacz kulturalny. W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1996 r. członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej. Członek zarządu Ośrodka Badania Opinii Publicznej.
W 2001 r. założył Towarzystwo Na Rzecz Dialogu Kultur "Łódź – Ziemia Przyszłości" a następnie w 2004 r. wraz z grupą współpracowników i wolontariuszy powołał Fundację "Łódź – Ziemia Przyszłości" organizującą Festiwal Dialogu Czterech Kultur. Festiwal ten stał się międzynarodową wizytówką miasta Łodzi.
Za swą aktywność został odznaczony prestiżowym medalem "Zasłużony dla Tolerancji".
Tuż przed śmiercią uhonorowany przez Radę Senioralną Fundacji Karola E. Lewakowskiego nagrodą im. Włodzimierza Tetmajera.
Uhonorowany przez ministra kultury w 2005 odznaczeniem Gloria Artis. Otrzymał nagrody im. Władysława Orkana oraz im. Włodzimierza Tetmajera, tytułu honorowego "Sternika Łodzi 2005", medal "Zasłużony dla Tolerancji w 2004", Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie.
Uhonorowano go również tytułem "Sternika Łodzi 2005".