Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Mikołaj Kański
1818-1898

XIX wiek

Mikołaj Kański (1818-1898). Adwokat, działacz polityczny. Prawo studiował na Uniwersytecie Lwowskim. Z powodu działalności konspiracyjnej w 1841 r. został relegowany z uniwersytetu. Za udział w powstaniu 1846 r. skazano go na karę śmierci, zamienioną na 18 lat kary wiezienia. W więzieniu organizował tajne nauczanie. Kiedy w 1848 r. został zwolniony z więzienia, zaangażował się w działalność rewolucyjną. Został wybrany posłem do parlamentu austriackiego. Po rozwiązaniu parlamentu, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1850 r. uzyskał stopień doktora praw na podstawie pracy "O karze śmierci". Jako adwokat osiedlił się w Tarnowie, w latach 60-tych przeniósł się do Krakowa. W 1869 r. wybrany został pierwszym prezesem Izby Adwokackiej w Krakowie. Aktywnie pracował społecznie, w tym w Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności. Opublikował prace: "O księgach hipotecznych polskich" (1868), "Krótki pogląd na sądownictwo austriackie w Galicji" (1877).