Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Bertold

XIV wiek

Bertold (Bartold), syn Alberta z Raciborza, pełnomocnik procesowy Kazimierza Wielkiego w procesie przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu w latach 1338-1339 w Warszawie.
Określany jako mistrz Bertold. W "Kronice" Długosza opisany jako "prawnik, prokurator króla polskiego, który uwierzytelnił zlecone mu pełnomocnictwo urzędowym dokumentem, podpisanym przez urzędowego notariusza i opatrzonym pieczęcią miłościwego Króla". Bertold złożył wówczas sędziom papieskim petycję domagającą się zasądzenia na rzecz Króla Polskiego ziem: pomorskiej, chełmińskiej, michałowskiej, kujawskiej i dobrzyńskiej, a ponadto odszkodowania. Proces ten zakończył się korzystnie dla Kazimierza Wielkiego.