Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Andrzej Zamorowski (1933–2007)

przełom 
XX/XXI wieku

Andrzej Zamorowski (1933–2007), adwokat. Ukończył prawo na Uniwersytecie Lubelskim.
Aplikację adwokacką rozpoczął u wybitnego adwokata lubelskiego Walentego Lipca, następnie kontynuował u adwokata Konrada Bielskiego, Andrzeja Modrzewskiego i Mieczysława Tudreja. Zawód adwokata wykonywał w okręgu Izby lubelskiej. W 1956 r. wziął aktywny udział w manifestacjach październikowych, wyrażając sprzeciw przeciwko panującemu systemowi komunistycznemu. Posiadał niezwykłe zdolności krasomówcze, umiejętność skonstruowania błyskotliwego przemówienia. Obdarzony został żywą inteligencją, błyskotliwością i erudycją, poczuciem humoru. Posiadał niezwykły talent konstruowania wzorcowych wypowiedzi oraz sposób przekonywania. Wykazywał duże zamiłowanie do literatury.