Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Zbigniew Walenty Pazdro
1873-1939

I połowa 
XX wieku

Zbigniew Walenty Pazdro (1873-1939) prawnik, ekonomista, działacz polityczny.
W 1893 r. ukończył IV Gimnazjum we Lwowie, po czym podjął studia na Uniwersytecie Lwowskim. W 1900 r. obronił doktorat, następnie przez rok był aplikantem we Lwowie, zaś w 1902 r. przebywał na stypendium na uniwersytecie w Monachium. W latach 1902-1909 pracował w namiestnictwie we Lwowie. W 1908 r. habilitował się z ekonomii społecznej na Politechnice Lwowskiej. Został mianowany profesorem nadzwyczajnym Akademii Rolniczej w Dublanach. W czasie I wojny światowej w armii austro-węgierskiej, ranny dostał się do niewoli rosyjskiej. W 1918 r. uczył w polskim gimnazjum w Kazaniu. Od 1919 r. profesor zwyczajny nauk prawniczych Politechniki Lwowskiej. W 1920 r. został profesorem zwyczajnym administracji i polskiego prawa administracyjnego Uniwersytetu Jana Kazimierza. W latach 1922-1934 był dziekanem Wydziału Prawa UJK.
Był radnym miasta Lwowa oraz działaczem Stronnictwa Narodowego.