Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Franciszek Szaniawski
1768-1830

XVIII wiek

ks. Franciszek Ksawery Szaniawski (1768-1830). Prekursor badań porównawczych prawa. Jako pierwszy przetłumaczył na język polski Kodeks Napoleona. Był pomysłodawcą pierwszej na ziemiach polskich szkoły prawa, otwartej w 1808 r. jako Szkoła Prawa Księstwa Warszawskiego, która od 1815 r. weszła w skład Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach prawniczych. Ukończył Akademię Krakowską, był profesorem w seminarium duchownym w Kielcach. Do 1830 r. wykładał prawo cywilne na Uniwersytecie Warszawskim. Interesował się filozofią prawa, etyką prawa, przejawiał bardzo demokratyczne i postępowe przekonania w odniesieniu do instytucji rozwodu. Opowiadał się za równością wobec prawa, prywatną własnością i swobodą umów. Poglądy jego sprzyjały popularnemu wówczas liberalizmowi i utylitaryzmowi. Jako duchowny zajmował wysokie stanowiska w hierarchii kościelnej. Był oficjałem generalnym diecezji warszawskiej, a następnie jej administratorem.