Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Paweł Białobrzeski
b.d.

XVIII wiek

Paweł Białobrzeski, patron, wybitny znawca prawa i biegły obrońca w sądach referendarskich w okresie panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyznaczony przez Sąd Sejmowy jako instygator w sprawie porwania (zamachu na króla) króla w procesie przeciwko konfederatom barskim (Janowi Kuźmie i in). Obowiązująca wówczas konstytucja nie przewidywała zbrodni królobójstwa w związku z czym proces ten był bardzo trudny do przeprowadzenia. Oparto się wówczas na Kodeksie W. Ks. Litewskiego, kodeksie Justyniana a nawet Biblii.
W 1771 mianowany przez króla St. Augusta zastępcą pisarza dekretowego Sądu Referendarskiego. Funkcję tę pełnił do 1792 r. gdyż został usunięty przez konfederację generalną.