Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Michał Rostworowski
1864-1940

przełom XIX/XX wieku

Michał Rostworowski (1864-1940). Prawnik, profesor prawa międzynarodowego i państwowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Urodził się w Dreźnie, syn Romana i Marii z d. Gloger. W latach 1925-31 wykładał prawo międzynarodowe. Kierownik Katedry Prawa Narodów i Prawa Politycznego, dziekan Wydziału Prawa. W latach 1925-26 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1931-40 był sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze i Stałego Trybunału Rozjemczego w Hadze. Członek Komisji Kodyfikacyjnej. Filister honorowy krakowskiej korporacji Corolla.
Pochowany w Gromnikach k. Tarnowa.