Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Jan Czyński
1801-1867

XIX wiek

Jan Czyński (1801-1867). Adwokat, pisarz, działacz polityczny i społeczny, publicysta. Na Uniwersytecie Warszawskim studiował pierwotnie filozofię, a później prawo, które ukończył w 1822 r. Praktykę adwokacką rozpoczął w Lublinie przy Trybunale Cywilnym. Aktywnie uczestniczył w powstaniu listopadowym. W 1831 r. został wiceprezesem Towarzystwa Patriotycznego. Po upadku powstania wyjechał do Francji. W Paryżu przystąpił do Komitetu Narodowego Polskiego. Działał w lewicowym nurcie wolnomularstwa. Na emigracji wydawał liczne pisma polityczne. Wiele prac poświęcił zagadnieniom żydowskim i rosyjskim. Był przekonany o konieczności walki Polaków wspólnie z Rosjanami dla wywalczenia wspólnej wolności. Związany był z ideologią utopijną.