Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Witold Prądzyński (1882-1952)

II połowa 
XX wieku

Witold Prądzyński (1882-1952) adwokat, notariusz w Poznaniu, wykładowca Uniwersytetu w Poznaniu, prezes oddziału Prokuratorii Generalnej. W latach 20-tych odgrywał istotną rolę
w rokowaniach polsko-niemieckich, doprowadzając do zawarcia kilku istotnych
porozumień. Brał aktywny udział w dyskusjach Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem ustawy notarialnej. Kontynuował swą aktywność w zakresie unifikacji notariatu także po 1933 r. Pełnił wówczas funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Rady Notarialnej w Poznaniu, był także aktywnym członkiem zarządu Zrzeszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.