Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Zbigniew Hołda (1950-2009)

przełom 
XX/XXI wieku

Zbigniew Hołda (1950-2009). Adwokat, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, dr hab. nauk prawnych, prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Towarzystwa Prawniczego w Lublinie oraz członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Doradca Solidarności w latach 1980-1981. W stanie wojennym internowany. W latach 1989-1997 pracował w Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, a w latach 1999–2000 w Zespole ds. Nowelizacji Kodyfikacji Karnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Aktywnie działał na rzecz dostosowania polskiego systemu prawnego i penitencjarnego do standardów europejskich. Za główny cel stawiał sobie propagowanie praw człowieka. Angażował się w działalność publiczną. Był laureatem nagrody ProBono, Złotego Paragrafu oraz Nagrody Tolerancji. Nie stronił od spraw kontrowersyjnych, często precedensowych. W 2010 r. utworzono stowarzyszenie im. Prof. Hołdy w skład którego weszli sędziowie, działacze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i znani adwokaci.