Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Krystian Steiner
1746-1814

XVIII wiek

Krystian Bogumił Steiner (1746-1814). Urodził się w Toruniu w rodzinie niemieckiej. Po ukończeniu gimnazjum toruńskiego studiował prawo i filologię klasyczną w Lipsku w latach 1763-66. Po powrocie do Torunia krótko pracował w tutejszej Radzie Miejskiej, a następnie rozpoczął praktykę adwokacką. W latach 1784-94 był wykładowcą prawa i historii starożytnej w Szkole Rycerskiej w Warszawie. W 1787 r. objął redakcję pisma naukowego "Polonische Bibliothek". W 1788 r. rozpoczął wydawanie miesięcznika "Dziennik Warszawski". W połowie lat 90. XVIII w. powrócił do Torunia, gdzie pełnił stanowisko komisarza spadkowego przy Departamencie Prus Zachodnich. Zajmował także stanowisko radnego. W czasach Księstwa Warszawskiego został mianowany prezesem Sądu Kryminalnego dla departamentu bydgoskiego i płockiego