Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Tadeusz Czacki
1765-1813

XVIII wiek

Tadeusz Czacki (1765-1813). Inicjator badań dawnych praw, autor dzieła "O litewskich i polskich prawach". Pochodził z wielkopolskiej rodziny magnackiej, której przedstawiciele piastowali liczne urzędy publiczne. Podstaw prawa uczył się sam. Król Stanisław August Poniatowski powołał go w 1784 r. na praktykanta w sądach zadwornych królewskich. W wieku 21 lat napisał pierwszą rozprawę prawniczą związaną z praktycznym stosowaniem prawa. Interesował się także problematyką finansów i przedsiębiorczości. Jego pasją było zdobywanie i gromadzenie książek. Po śmierci Adama Naruszewicza, który nie dokończył pisanej przez siebie "Historii narodu polskiego", Stanisław August Poniatowski powierzył kontynuację dzieła Tadeuszowi Czackiemu, który skupił się na ustroju Rzeczpospolitej. W pracy "O litewskich i polskich prawach" znajdziemy szeroki opis wielu dziedzin prawa materialnego, procesowego, a także ustrojowego oraz problematykę źródeł prawa