Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Aleksandra Stypułkowska (1906-1982)

II połowa 
XX wieku

Aleksandra Stypułkowska (1906-1982), prawniczka, publicystka Radia Wolna Europa. Była członkiem komitetu organizacyjnego związku kobiet z wyższym wykształceniem prawniczym w Polsce - oddziału Federation Internationale des Femmes Avocats et Diplomes en Droit w Paryżu.
W okresie II wojny światowej działaczka ruchu narodowego w konspiracji. Osadzona w więzieniu na Pawiaku. W 1944 r. wysłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Po odzyskaniu wolności w 1945 r. została ewakuowana do Szwecji, zaś od 1947 r. zamieszkała w Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała w redakcji „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”.
Od 1952 r. aktywnie działała w „Radiu Wolna Europa”. Przez lata była jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów tej stacji.
Od 1980 r. była jednym z założycieli i prezesem wspierającego opozycję w Polsce Studium Spraw Polskich w Wielkiej Brytanii.
W 2010 r. pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie pomocy humanitarnej Polakom w czasie stanu wojennego, za działalność społeczną.