Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Bohdan Wasiutyński
1882-1940

I połowa 
XX wieku

Bohdan Wasiutyński (1882-1940) prawnik, senator, profesor prawa administracyjnego na Uniwersytecie w Poznaniu i Warszawie, w latach 1930-1931 dziekan Wydziału Prawa UW, wybitny publicysta narodowo-demokratyczny, członek Ligi Narodowej, w latach 1908-1915 redaktor „Przeglądu Narodowego", w latach 1915—1917 współredaktor „Sprawy Polskiej" w Piotrogrodzie i wydawca „Dziennika Polskiego", od sierpnia 1917 r. współorganizator i jeden z aktywniejszych działaczy Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, w dwudziestoleciu międzywojennym profesor prawa uniwersytetu w Poznaniu i Warszawie. Autor pracy „Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych”.