Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Jan Kirstein
1507-1561

XVI wiek

Jan Kirstein (Cerasinus) (1507-1561). Od 1528 zastępca pisarza miejskiego. Przeszedł do sądownictwa i objął funkcję wójta krakowskiego sądu ławniczego. W 1539 r. został powołany na stanowisko wójta wyższego prawa miejskiego zamku krakowskiego co wiązało się z najwyższym autorytetem w dziedzinie judykatury sądowej opartej na prawie miejskim. Udzielał pomocy licznym znanym zamożnym rodzinom. Przyjaźnił się z Janem Kochanowskim oraz innymi humanistami. W 1550 r. otrzymał tytuł szlachecki od cesarza Ferdynanda I. Pozostawił po sobie m. in. dzieło z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa stosowanego w miastach polskich. Zmarł w Krakowie. Jego pomnik z piaskowca i czerwonego marmuru z popiersiem dłuta Jana Michałowicza z Gorzędowa znajduje się na zewnętrznej ścianie kościoła Mariackiego,