Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Józef Rosenblatt
1853-1917

przełom XIX/XX wieku

Józef Rosenblatt (1853-1917). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, teoretyk i praktyk, karnista, sędzia i adwokat. W 1880 r. bronił L. Waryńskiego. Studia zagraniczne odbył w Berlinie, Lipsku i Monachium. Publikował prace z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, m.in. "Wykład austriackiego procesu karnego", "Nauka o udziale w przestępstwie". W latach 1877-1878 habilitował się z obydwu tych dziedzin. Od 1884 r. do 1917 r. prowadził wykłady z prawa i procesu karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.