Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Józef Brunon Karpiński
1823-1901

XIX wiek

Józef Brunon Karpiński (1823-1901). Adwokat, ukończył w Warszawie kursy prawne i rozpoczął aplikację w Trybunale Cywilnym. W 1845 r. został mianowany patronem Trybunału Cywilnego, w 1861 r. został obrońcą przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego - uzyskał prawo do obrony we wszystkich sądach Królestwa. W 1867 r. został mianowany adwokatem przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, a w 1869 r. przy warszawskich departamentach Senatu Rządzącego. Redagował i wydawał szereg publikacji prawniczych. W 1878 r. zapoczątkował wydawnictwo "Jurysprudencja Departamentów Cywilnych Izby Sądowej Warszawskiej", które prowadził do 1890 r. Artykuły swoje publikował w "Przeglądzie Sądowym" i "Gazecie Sądowej Warszawskiej".