Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Antoni Deskur (1930-2008)

przełom 
XX/XXI wieku

Antoni Deskur (1930-2008). Adwokat. Pochodził ze szlacheckiego francuskiego rodu Descourts. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na pochodzenie nie mógł początkowo dostać się na aplikację adwokacką. Pracował więc między innymi w Muzeum Narodowym na Zamku Królewskim na Wawelu, w redakcji Tygodnika Powszechnego. W 1961 r. uzyskał wpis na listę adwokatów i został członkiem Zespołu Adwokackiego w Nowym Targu. Był niezwykle cenionym adwokatem, cywilistą, cieszył się wielkim autorytetem zawodowym. W latach 1983-1989 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, a od 1998 r. do 2004 r. wchodził w skład Komisji Prawnej tej Rady. Reprezentował krakowskie środowisko adwokackie jako delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1995 r. odznaczony został Honorową Odznaką „Zasłużony dla Adwokatury”. Był współtwórcą i członkiem-założycielem Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Nowym Targu. Jako jedyny podjął się obrony internowanego w stanie wojennym Piotra Chodorowicza. Pochowany na cmentarzu w Czorsztynie. Mszę Świętą, a następnie ceremonię pogrzebową odprawił sam kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.