Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Lotar Dargun
1853-1893

XIX wiek

Lotar Dargun (1853-1893). Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pionier prac w dziedzinie prawa porównawczego. W 1871 r. wyjechał do Wiednia, gdzie studiował filozofię, historię i historię prawa niemieckiego. W 1876 r. uzyskał stopień doktora filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego, a w 1881 r. doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozległa wiedza, jaką posiadał, stanowiła doskonałą podstawę dla podjętej nauki prawa porównawczego. Jako pierwszy na świecie wprowadził do nauk prawnych etnologię, podkreślając jej znaczenie dla prawa. Ważne prace to: "O początkach prawa spadkowego" i "O pierwotnych formach własności". W 1881 r. otrzymał stopień docenta z zakresu prawa niemieckiego. W latach 1882-1893 wykładał prawo niemieckie. W 1888 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. W latach 1892-93 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.