Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Aleksander Doliński
1866-1930

przełom XIX/XX wieku

Aleksander Doliński (1866-1930) prawnik polski, adwokat, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1895-1930, wybitny znawca i ekspert prawa handlowego i cywilnego.
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, a następnie dwuletnie studia zagraniczne w Berlinie i Getyndze. Jego zainteresowania obejmowały prawo wekslowe i spółki handlowe. Był jednym z ostatnich uczniów wybitnego niemieckiego prawnika Rudolfa von Iheringa. W 1895 r. habilitował się w Uniwersytecie Lwowskim. W 1904 r. został profesorem nadzwyczajnym prawa handlowego i wekslowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, a w 1909 r. profesorem zwyczajnym. Dwukrotnie był dziekanem i prodziekanem Wydziału Prawa UJK. W 1930 r. został rektorem Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego. W latach 1919-1930 kierował Sekcją Prawa Handlowego Komisji Kodyfikacyjnej RP. Przygotował projekty ustaw o prawie wekslowym i czekowym, spółce akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jest autorem licznych opracowań z dziedziny prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa cywilnego.