Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Maurycy Allerhand
1868-1942

I połowa 
XX wieku

Maurycy Allerhand (1868-1942). Pochodził z Rzeszowa, z rodziny żydowskiej. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Tam też w 1892 r. uzyskał doktorat prawa. Po studiach odbył aplikację sądową i we Lwowie rozpoczął praktykę adwokacką. Od 1890 r. równolegle z praktyką pisał prace naukowe. Podjął współpracę z "Przeglądem Sądowym i Administracyjnym", w którym publikował swoje prace. W 1909 r. habilitował się na podstawie pracy "Podstęp w procesie" i uzyskał prawo wykładania prawa procesowego cywilnego na Uniwersytecie Lwowskim. M. Allerhand wchodził w skład Komisji Kodyfikacyjnej RP, w której był członkiem wydziału cywilnego. Reformował projekty ustaw procedury cywilnej i prawa upadłościowego a szczególnie aktywnie działał w sekcji prawa handlowego, następnie pracował nad projektem prawa upadłościowego. Zajmował się aktywnie sprawami adwokatury. W latach 1932-1933 opublikował komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, w 1935 r. do Kodeksu prawa handlowego, w 1934 r. do Prawa o notariacie, w 1937 r. do prawa upadłościowego i układowego.