Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Czesław Wincenty Kraiński
1786-1882

XIX wiek

Czesław Wincenty Kraiński (1786-1882). Prawo i filozofię ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1822 r. został wpisany na listę patronów przy sądach warszawskich, a wkrótce przy Sądzie Najwyższym. W 1825 r. na Uniwersytecie Petersburskim uzyskał stopień doktora praw.
W powstaniu listopadowym wziął czynny udział jako kapitan Gwardii Narodowej. Po upadku powstania udał się na emigrację, skąd już nie powrócił.
Uzyskał upoważnienia adwokata we Francji i w latach 1836-1839 występował jako adwokat przed sądami paryskimi. Krótko przebywał w Londynie, gdzie prowadził działalność społeczną wśród emigracji. W latach 1851-1878 wykładał język polski na Uniwersytecie Wrocławskim.
Z zakresu języka polskiego opublikował wiele prac o charakterze popularyzatorskim.