Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Maurycy Kabat
1814-1890

XIX wiek

Maurycy Kabat (1814-1890). Adwokat, studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Lwowskim, uzyskując doktorat w 1838 r. Był docentem przy katedrze dawnego prawa polskiego.
Od 1841 r. prowadził kancelarię adwokacką.
Od 1870 r. był profesorem katedry procesu cywilnego. W 1874 r. został rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. Aktywnie działał na rzecz wprowadzania do wykładów na uczelni języka polskiego. W latach 1875-1876 dziekan Wydziału Prawa. Odegrał dużą rolę w nadaniu uniwersytetowi polskiego charakteru.
Jako adwokat lwowski zdobył duże uznanie, brał także udział w procesach politycznych. Uczestniczył w pracach Rady Narodowej we Lwowie. W latach 1855-1868 zajmował stanowisko syndyka m. Lwowa. W 1888 r. został wybrany prezydentem Izby Adwokackiej. W latach 1865-1876 był posłem do sejmu galicyjskiego, jak również do austriackiej Rady Państwa.
Ważniejsze prace: "Postępowanie sądowe w sprawach drobiazgowych" (1879), "O procesie cywilnym" (1881), "O dowodach w procesie cywilnym" (1882).