Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Feliks Łubieński
1758-1848

XVIII wiek

Feliks Łubieński (1758-1848). Pochodził z rodziny szlacheckiej. Po nauce w warszawskim kolegium jezuickim studiował prawo w Sienie (Włochy). Kilkakrotny poseł, komisarz przy Kościuszce w czasie powstania.W 1798 r. od króla pruskiego uzyskał tytuł hrabiowski. Zwolennik Napoleona. Od 1807 r. był dyrektorem Wydziału Sprawiedliwości Komisji Rządzącej. Zajął się organizacją sądownictwa polskiego i kształceniem kadr. Był zwolennikiem nowoczesnych rozwiązań Kodeksu Napoleona. Nie był teoretykiem prawa, lecz praktykiem. Jego zasługą było uzyskanie od króla saskiego zgody na ustanowienie szkoły prawa w księstwie.