Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Cyryl Ratajski
1875-1942

I połowa 
XX wieku

Cyryl Ratajski (1875-1942). Prawnik, adwokat, polityk, prezydent miasta Poznania, pierwszy Delegat Rządu RP na Generalne Gubernatorstwo, przedstawiciel Polskiego Państwa Podziemnego. Pochodził z rodziny chłopskiej. Prawo studiował na Uniwersytecie w Berlinie. Do 1905 r. odbywał praktykę sądową w Niemczech. W Berlinie został wpisany na listę obrońców sądowych. Kancelarię adwokacką otworzył w Raciborzu na Śląsku. Tu walczył o polskość Śląska. W 1911 r. przeniósł się do Poznania. W 1916 r. wstąpił do Ligi Narodowej. W czasie powstania wielkopolskiego działał we władzach cywilnych. W 1919 r. został delegowany do Paryża, aby Komitetowi Narodowemu Polskiemu złożyć sprawozdanie z wydarzeń w byłym zaborze pruskim. Już w grudniu 1918 r. wystąpił z wnioskiem o utworzenie w Poznaniu uniwersytetu, od 1919 r. zabiegał o kadrę. W 1922 r. został wybrany na prezydenta Poznania. Dostrzegał znaczenie poprawy infrastruktury w mieście. Do tego, że Poznań stał się nowoczesną aglomeracją, w dużym stopniu przyczynił się Cyryl Ratajski. W latach trzydziestych w poglądach politycznych zbliżył się do centrolewu opozycyjnego. We wrześniu 1939 r. objął urząd komisarycznego prezydenta miasta Poznania. Ustąpił po objęciu miasta przez Niemców.