Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl
Jozef Kirszrot Prawnicki

Józef Kirszrot-Prawnicki
1842-1906

XIX wiek

Józef Kirszrot-Prawnicki (1842-1906). Prawo ukończył w Szkole Głównej w Warszawie w 1867 r., następnie studiował w Lipsku i Wrocławiu ekonomię. W 1868 r. rozpoczął praktykę adwokacką jako patron Trybunału Cywilnego w Warszawie, w 1875 r. został adwokatem przy Sądzie Apelacyjnym, od 1876 r. był adwokatem przysięgłym. Angażował się w działalność społeczno- organizacyjną w dziedzinie spółdzielczości. W 1901 r. został prezesem Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego Rzemieślników i członkiem zarządu Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu. Wybrane prace: "Uwagi w przedmowie postępowania upadłościowego" (1899), "Kredyt rolny ze stanowiska prawa obowiązującego" (1862), "Kredyt włościański" (1886).