Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Walenty Dutkiewicz
1798-1882

XIX wiek

Walenty Dutkiewicz (1798-1882). Znawca polskiego prawa prywatnego, autor "Komentarza do prawa hipotecznego Królestwa Polskiego", wydanego w 1850 r., a stosowanego aż do 1947 r. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1822 r. uzyskał stopień magistra praw. Aplikację sądową ukończył w 1824 r. i rozpoczął praktykę w wymiarze sprawiedliwości. Wykładał również prawo w klasach prawnych przy Gimnazjum Gubernialnym Warszawskim. Od 1847 r. zasiadał w komisji mającej na celu uporządkowanie przepisów prawa hipotecznego. W 1861 r. został nominowany na członka Najwyższej Komisji Egzaminacyjnej przy Komisji Sprawiedliwości i na przewodniczącego Wydziału Prawodawczego Rady Stanu, osiągając tym samym najwyższe stanowisko w ówczesnym wymiarze sprawiedliwości. Od 1863 r. był dziekanem Wydziału Prawa w Szkole Głównej, które to stanowisko piastował do 1867 r.