Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Jan Amos Jaworski
1782-1830

XIX wiek

Jan Amos Jaworski (1782-1830). Ukończył Uniwersytet Lwowski, gdzie w 1805 r. uzyskał stopień doktora.
Zawód adwokata wykonywał we Lwowie. W 1807 r. został zastępcą profesora prawa cywilnego na Uniwersytecie Lwowskim, po ponad roku zastępcą profesora prawa kościelnego.