Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Aleksander Romuald Jackowski
1869-1949

I połowa 
XX wieku

Aleksander Romuald Jackowski (1869-1949) profesor, rektor Szkoły głównej Handlowej, adwokat, członek Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, senator RP, sędzia Trybunału Stanu.
Urodził i kształcił się w Warszawie. Studia prawnicze odbywał w latach 1889-1893 na rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach został pomocnikiem adwokata przysięgłego. W 1898 r. został adwokatem przysięgłym. Angażował się w działalność polityczną m in. w Stronnictwie Narodowej Demokracji. Wstąpił do Towarzystwa Oświaty Narodowej. Był wykładowcą w Towarzystwie Prawniczym, wielu szkołach. Wykładał prawo handlowe na Prywatnych Kursach Handlowych Męskich przekształconych później w Wyższą Szkołę Handlową a następnie w Szkołę Główną Handlową. Był członkiem komitetu prawniczego Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1914 r. wraz z Romanem Dmowskim, Maurycym Zamoyskim, Jerzym Gościckim oraz adwokatem Marianem Zbrowskim i adwokatem Władysławem Piechowskim założył Towarzystwo Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, z którego ostatecznie powstało Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. W 1915 r. wszedł w skład sekcji prawno-politycznej Komitetu Narodowego Polskiego.
W czasie I wojny światowej przebywał w Kijowie. W 1919 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości na członka Komisji Prawa Handlowego i Procedury Cywilnej oraz członka redakcji "Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości". Został także członkiem Komisji ds. Opracowania Prawa Akcyjnego przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Był też zastępcą profesora prawa handlowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 1927 r. powołany do Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej - sekcji Prawa Handlowego. Pracował nad projektem kodeksu handlowego. Do 1924 r. a później od 1931 r. był sędzią Trybunału Stanu. W latach 1931-1932 był rektorem Wyższej Szkoły Handlowej. Od 1945 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opublikował wiele opracowań naukowych w czasopismach prawniczych