Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Józef Dzierzkowski
1764-1830

XVIII wiek

Józef Dzierzkowski (1764-1830) adwokat lwowski. Ukończył prawo we Lwowie, studiował także w Wiedniu. Zaangażowany w działalność polityczną i reformy. Objął zarząd prawny interesów biskupa Piotra Bielańskiego. Jako adwokat zyskał szybko popularność. Części przemówień nie wygłaszał z uwagi na otyłość tylko dostarczał innym adwokatom na piśmie. Wszedł w skład centralnego Rządu Wojskowego we Lwowie. W 1811 r. wybrany na członka Królewskiego Towarzystwa Nauk w Warszawie. Od 1819 członek Krakowskiego Towarzystwa Naukowego. W 1817 r. został deputatem do Stanów Krajowych Galicyjskich, komisarzem cesarskim i wicemarszałkiem Stanów Krajowych Galicyjskich. Prowadził sprawy Czartoryskich i Ossolińskich. Współpracował przy tworzeniu Ossolineum oraz powstałego przy nim towarzystwa naukowego. Projektował statuty oraz umowy fundacji. Był bibliofilem i część swej ogromnej biblioteki przekazał w testamencie Ossolineum. Prowadził salon literacki we Lwowie oraz redagował "Pamiętnik Lwowski"