Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl
portret Mikolaj Rej

Mikołaj Rej
1505-1569

XVI wiek

Mikołaj Rej (1505-1569). 

Polski poeta i prozaik, polityk, teolog ewangelicki, prawnik. 

W 1518 r. został wpisany w poczet studentów Akademii Krakowskiej. Był utalentowanym samoukiem. W latach 1525-30 przebywał na dworze wojewody sandomierskiego Andrzeja Tęczyńskiego, gdzie rozpoczęła się jego twórczość literacka. Jako pierwszy zaczął pisać dzieła literackie w języku polskim. Często uczestniczył w sprawach jako mediator. Toczył spory teologiczne i majątkowe z Kościołem katolickim. Występował jako obrońca w wielu głośnych procesach. Chętnie uczestniczył w życiu publicznym.