Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Henryk Kon
1868-1949

przełom XIX/XX wieku

Henryk Kon (1868-1949) adwokat żydowskiego pochodzenia (po wojnie używał nazwiska Henryk Sawicki), syn lekarza Wilhelma Kohna i Julii z domu Baumritter. Studiował na na Wydziale Prawa uniwersytetu w Dorpacie. Władał biegle językiem niemieckim i dzięki temu miał prawo występowania jako adwokat w sądach Rzeszy Niemieckiej. Studia ukończył w 1890 r. Został pomocnikiem adwokata przysięgłego w Warszawie, a następnie adwokatem przysięgłym. Specjalizował się w prawie cywilnym. W 1925 został redaktorem "Przeglądu Prawa Handlowego", wydawanego do 1939 r. Uczestniczył w życiu samorządu prowadząc wykłady prawa akcyjnego i upadłościowego dla aplikantów adwokackich. Po wybuchu II wojny światowej z powodu pochodzenia żydowskiego, skreślony z listy adwokatów. Ukrywał się przed prześladowaniami pod przybranym nazwiskiem Henryk Sawicki. Po 1945 pracował jako radca prawny w Ministerstwie Żeglugi, a potem w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Zmarł w Warszawie. Jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej.
Wydał wiele publikacji, opracowań naukowych, zbiorów ustaw m. in. komentarz Prawo o spółkach akcyjnych. Za pracę naukową i działalność publiczną oraz redaktorską został odznaczony w 1929 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.