Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Bolesław Pohorecki
1878-1940

I połowa 
XX wieku

Bolesław Pohorecki (1878-1940), adwokat, prokurator, sędzia.
Urodził się w Warszawie. W 1915 r. wszedł w skład komisji mającej na celu opracowanie projektu ustawy o ustroju adwokatury. W 1918 r. był autorem Dekretu Naczelnika Państwa zawierający przepisy Tymczasowego Statutu Palestry Państwa Polskiego, który wszedł w życie w 1919 r. Był sędzią Sądu Najwyższego
W 1932 r. został Prezydentem Komisji Kodyfikacyjnej. Zginął w 1940 r. w Katyniu.