Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Franciszek Bossowski
1878-1940

I połowa 
XX wieku

Franciszek Bossowski (1879-1940) prawnik, adwokat, historyk prawa, specjalista w dziedzinie prawa rzymskiego, cywilnego i historii prawa polskiego, długoletni pracownik Prokuratorii Skarbu w Krakowie.
W latach 1920-1939 prof. prawa rzymskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, później także wykładowca i profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Aresztowany w "Sonderaktion Krakau". Zmarł po powrocie z obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. Główna praca: Actio ad exhibendum w prawie klasycznym i justyniańskim (1927). Miejscem spoczynku jest cmentarz Rakowicki.