Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Aleksander Chrystowski
1858-1916

przełom XIX/XX wieku

Aleksander Chrystowski (1858-1916) wybitny prawnik i obrońca w sprawach karnych o charakterze politycznym.
W 1880 r. ukończył studia prawnicze w Petersburgu i został adwokatem. W 1884 r. osiadł w Łomży i tam prowadził kancelarię adwokacką. Występował także w Izbie Warszawskiej oraz w Senacie. Brał udział w głośnym procesie adwokatów Strzembosza i Szyffa oskarżonych o rozsiewanie kłamliwych i ubliżających informacji o sądownictwie oraz przeciwko rusyfikacji sądownictwa w Królestwie Polskim. Proces ten dzięki odważnej postawie adwokatów stał się druzgocący dla sądownictwa rosyjskiego i zakończył się uniewinnieniem oskarżonych. Wygrał także proces dotyczący decyzji na mocy której miało dojść do zamknięcia kancelarii rejentalnych i wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Łomży. Bronił sędziów gminnych oskarżonych o wprowadzanie do sądów języka polskiego. 
Wykazywał duże zaangażowanie społeczne. Był założycielem szkoły handlowej, w której wykładał prawoznawstwo. Od 1906 r. poseł ziemi łomżyńskiej. Zabłysnął jako talent krasomówczy w przemówieniach przeciwko nadużyciom władzy i samowoli administracji, przeciwko wprowadzaniu stanu wojennego i jurysdykcji sądów wojennych, wyroków śmierci i zesłaniom oraz w obronie nietykalności poselskiej.
Pełnił urząd burmistrza Łomży.