Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Tadeusz Wiktor Strzembosz
1864-1913

przełom XIX/XX wieku

Tadeusz Wiktor Strzembosz (1864-1913). Adwokat, społecznik, działacz gospodarczy. Pochodził z rodziny szlacheckiej, mocno zubożałej po wojnach napoleońskich. W latach 1884-89 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1887 r. działał w tajnym Związku Młodzieży Polskiej. W 1894 r. uzyskał nominację na adwokata przysięgłego. Od 1895 r. był wydawcą i redaktorem tygodnika "Głos". W 1905 r. uczestniczył w Zjeździe Adwokatury Rosyjskiej w Petersburgu. Wielokrotnie występował z inicjatywą usamodzielnienia adwokatury Królestwa i w obronie języka polskiego w sądownictwie, za co był represjonowany. Specjalizował się w prawie cywilnym. Był radcą prawnym Fabryki Wagonów W. Gostyński SA w Warszawie. Założył Towarzystwo ubezpieczeń na życie "Wzajemna Pomoc", w którym pełnił funkcję prezesa.