Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Mikołaj Jaskier
b.d. -1539

XVI wiek

Mikołaj Jaskier (b.d. -1539), ur. we Lwówku. Ukończył Akademię krakowską. Od 1522 r. pracował w kancelarii miejskiej, którą również przez pewien czas kierował.
Był jednym z najwybitniejszych znawców prawa miejskiego w Polsce w XVI w. Przetłumaczył m. in. "Ius provinciale" i "Ius municipale", które to zbiory praw miejskich stały się podstawowym źródłem prawnym przy rozpoznawaniu spraw miejskich w Polsce. W 1535 r. król Zygmunt III nadał jego pracy opublikowanej w 3 tomach, charakter prawa obowiązującego w miastach lokowanych na zasadzie prawa magdeburskiego. Praca ta była wznawiana także w XVII w.
Występował także w licznych procesach jako pełnomocnik mieszczan krakowskich