Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Józef Higersberger
1856-1921

przełom XIX/XX wieku

Józef Higersberger (1856-1921), polityk, prawnik, minister sprawiedliwości w gabinetach Jana Kantego Steczkowskiego i Józefa Świeżyńskiego, pierwszy prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Ukończył Wydział Prawa zrusyfikowanego Uniwersytetu Warszawskiego, pracował jako adwokat w Warszawie, był radcą prawnym Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz przewodniczącym Koła Prawników Warszawskich. Latem 1915 r. mianowany przez władze niemieckie prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie. Był członkiem Rady Departamentu Sprawiedliwości przy Tymczasowej Radzie Stanu; w 1917 r. został prezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, następnie Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od 4 lutego do 4 listopada 1918 r. był ministrem sprawiedliwości w rządzie Jana Kantego Steczkowskiego i krótkotrwałym rządzie Józefa Świeżyńskiego. 19 lutego 1919 r. został prezesem nowo utworzonej Najwyższej Izby Kontroli Państwa, położył zasługi w pierwszych latach istnienia urzędu oraz w pracach nad ustawą o izbie, której uchwalenia nie dożył. Zmarł jako prezes NIKP w 1921 r.