Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Zdzisław Eugeniusz Korzybski
1834-1896

XIX wiek

Zdzisław Eugeniusz Korzybski (1834-1896). Adwokat, ekonomista, statystyk, wykładowca Szkoły Głównej w Warszawie. W 1856 r. został aplikantem sądowym przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej. Przejawiał zainteresowania w dziedzinie ekonomii. Wykładów ekonomistów słuchał podczas pobytu w Paryżu w 1861 r. W 1864 r. został mianowany wykładowcą ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Szkoły Głównej w Warszawie. W 1866 r. powierzono mu wykłady ze statystyki. Miał uprawnienia adwokata, ale praktyką adwokacką niemal nie zajmował się.