Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Władysław Wolter (1897-1986)

II połowa 
XX wieku

Władysław Wolter (1897-1986). prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan tego uniwersytetu w latach 1937-1939 oraz w czasie wojny. Brat Prof. Aleksandra Woltera. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk. Wybitny specjalista z zakresu prawa karnego materialnego, jeden z twórców Kodeksu karnego z 1969 r. Znakomity dydaktyk, znany z bardzo precyzyjnego formułowania myśli. Wykładał prawo karne i logikę. W czasie jego profesury mówiono o "szkole Woltera". Nazwał grupę okoliczności wyłączających bezprawność czynów kontratypami i nazwa ta znalazła swoje trwałe miejsce w polskim języku prawniczym. Członek i kurator Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1929-1930 był redaktorem Czasopisma Prawniczego i Ekonomicznego a do 1939 r. jego współredaktorem. W 1981 r. brał udział w opracowaniu projektu zmian w polskim prawie karnym w ramach Centrum Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności".
.