Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Teodor Duracz
1883-1943

I połowa 
XX wieku

Teodor Duracz (1883-1943). Adwokat, obrońca polityczny, komunista, postać kontrowersyjna. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej. Prawo studiował na uniwersytecie w Charkowie. Studia ukończył w 1910 r. i rozpoczął aplikację adwokacką. W Charkowie otworzył własną kancelarię adwokacką. W tym czasie był członkiem PPS-Lewicy. Zbliżył się do ruchu komunistycznego.W końcu 1918 r. przyjechał do Warszawy. Tu podjął współpracę z KPRP. Po długich staraniach w 1921 r. otworzył w Warszawie kancelarię adwokacką. Zaczął specjalizować się w obronach politycznych. Był obrońcą w głośnych procesach z czasów II RP, szczególnie gdy oskarżonymi byli komuniści. Dwukrotnie próbowano usunąć Teodora Duracza z adwokatury. W czasie II wojny pracował w komunistycznym podziemiu. Był założycielem PPR, w której wchodził w skład komitetu centralnego. Był doradcą jej pierwszych sekretarzy. W 1943 r. został aresztowany przez Gestapo.