Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl
portret Pawel Wlodkowic

Paweł Włodkowic
1370-1435

XV wiek

Paweł Włodkowic (1370-1435). 

Adwokat uważany za ojca prawa międzynarodowego, teoretyk. 

Sławę światową uzyskał w związku z rolą adwokata w sporach z Zakonem Krzyżackim. Prawo studiował w Pradze. W latach 1404-1410 przebywał we Włoszech, m. in. na Uniwersytecie w Padwie studiował prawo kanoniczne. Zdobył tytuł licencjata prawa kanonicznego, dzięki czemu mógł nosić specjalny strój. Był profesorem i rektorem Akademii Krakowskiej. W 1415 r. występował na soborze w Konstancji (z racji sporu Polski z Zakonem o ziemię pomorską, michałowską i chełmińską oraz o odszkodowanie od Zakonu). Wykazał nielegalność działań Zakonu, dopuszczanie się przez Krzyżaków pomówień w stosunku do polskiego króla. Na użytek prowadzonego sporu opracował wiele pism dla stron z podaniem argumentacji mającej wykazać słuszność stanowiska Polski. W pismach wykazywał się doskonałą znajomością starożytnej i średniowiecznej literatury prawniczej. Pisma te zawierały poglądy wyprzedzające epokę.