Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Kazimierz Władysław Kumaniecki
1880-1941

I połowa 
XX wieku

Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880-1941). Praktyk i teoretyk prawa administracyjnego. Pochodził z Galicji. Najpierw studiował filozofię, a następnie rozpoczął studia prawnicze. W 1904 r. uzyskał stopnień doktora praw. Rozpoczął pracę w krakowskim magistracie, gdzie przeszedł różne szczeble kariery urzędniczej. W 1905 r. odbył podróż naukową do Niemiec. Na podstawie pracy "Prawdopodobieństwo w statystyce" (1910) habilitował się i uzyskał prawo wykładania statystyki ogólnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1917 r. został powołany na stanowisko prof. nadzwyczajnego, od 1919 r. prof. zwyczajnego. W 1922 r. Kazimierz Władysław Kumaniecki powołany został na stanowisko Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po powołaniu nowego gabinetu z gen. W. Sikorskim, Kumaniecki wrócił do Krakowa (był ministrem przez 3,5 miesiąca). W 1937 r. opublikował "Ustrój polityczny Polski".