Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Jan Kochanowski
1530-1584

XVI wiek

Jan Kochanowski (1530-1584) poeta, sekretarz, dworzanin królewski, prawnik. Był synem sędziego Piotra i wnukiem Jana także sędziego. Studiował przez 5 lat w Padwie, brał udział w zebraniu prawników mówiących językiem niemieckim. Od 1559 przebywał na dworze w Królewcu. można przyjąć, że oprócz studiów humanistycznych studiował także prawo. Podjął pracę w kancelarii królewskiej zostając jednym z jej sekretarzy. W 1579 r. przyjął urząd wojskiego województwa sandomierskiego, w zastępstwie wojewody sądził Żydów. Wielokrotnie występował przed sądami m. in. w sądzie ziemskim w Radomiu. Prowadził sprawy z pełnomocnictwa Firleja. Dla okresu gdy nie działali jeszcze w Polsce adwokaci w późniejszym tego słowa znaczeniu działalność Jana Kochanowskiego może być uznana za przykład takiego działania, które z czasem doprowadziło do wyłonienia późniejszych zawodowych reprezentantów stron procesowych.