Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Jan Bandtkie-Stężyński
1783-1846

XVIII wiek

Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński (1783-1846). Pochodził z rodziny kupieckiej. W 1803 r. rozpoczął studia prawnicze w Halle. W 1806 r. opublikował swoją pierwszą pracę "De studio iuris Polonici...". Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego jako urzędnik ministerstwa sprawiedliwości współpracował m.in. z Łubieńskim przy wprowadzaniu w życie Kodeksu Napoleona. W 1808 r. został powołany na stanowisko notariusza departamentu warszawskiego, a w 1809 r. całego księstwa. Od 1811 r. pełnił ponadto funkcję naczelnika i profesora w Szkole Prawa i Administracji. Po powołaniu w 1816 r. Królewskiego Uniwersytetu w Warszawie, wykładał na Wydziale Prawa, był też jego dziekanem. W 1811 r. został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dla którego opracował tekst "Kroniki Galla Anonima". W 1812 r. został doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem m. in. "Historii prawa polskiego" (1850) i "Prawa prywatnego polskiego" (1851).